Organisatie

De organisatie van dit evenement bestaat volledig uit vrijwilligers.

Het Bestuur:

Voorzitter:
Henny Antonissen
hennyantonissen@hotmail.com – 06 52 104365

Penningmeester:
Jaap Mensink
jaapmensink@xs4all.nl – 06 13899995

Secretaris:
Madelein Meijer
madelein.meijer@gmail.com – 06 30043769

veiligheidscoördinator:                                                                                     

 Cees van der Ende                                                                                                         crvanderende@gmail.com – 06 22573944

Algemeen: 
Linsey Boerefijn
linseyboerefijn@hotmail.com – 06 48399825

Lennart van der Lans                                                                                                    lennartvanderlans@gmail.com   – 06 15684438

Ricardo de Kroon                                                                                                            ricardo.de.kroon@gmail.com – 06 83097461

Daarnaast helpen er 15 afdelingshoofden mee in de voorbereiding.
In de week zelf lopen er 150 à 160 vrijwilligers per dag rond om de kinderen te helpen.

Privacy 2018 
vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet over de bescherming van de persoonsgegevens(AVG) in werking. Ook Jeugdland zal moeten voldoen aan deze wet en heeft een aantal uitgangspunten opgesteld om op de juiste manier om te gaan met uw persoonlijke gegevens.
  • Jeugdland verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
  • Jeugdland vraagt uw contactgegevens(naam, e-mailadres en telefoonummer), zodat we u vooraf de benodigde informatie per e-mail kunnen opsturen.
  • u heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen of te veranderen. Dit door een e-mail te sturen naar: jeugdlandpijnacker73@gmail.com   We zullen daarop zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 dagen na de melding, uw gegevens aanpassen of verwijderen.
  • Jeugdland bewaart uw persoonlijke gegevens lokaal( excel) op een met een wachtwoord-beveiligd systeem.
  • alleen de bestuursleden hebben toegang tot deze gegevens. Zij delen deze info ( hard copy) met de hoofdleiding wanneer nodig voor de organisatie van de week. Dit  is een leidinglijst per afdeling.
  • uw persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard in ons bestand, tenzij u zich heeft afgemeld en heeft aangegeven dat u uit het bestand gehaald wilt worden.
© 2021 Jeugdland Pijnacker
Website ontwikkeling: DVSdesign