EHBO

Er kan natuurlijk altijd wel eens iets mis gaan, maar gelukkig hebben we daar een EHBO-post voor. De EHBO-post is te vinden naast de ingang van Jeugdland. Let dus even op wanneer je naar binnen loopt, zo weetje altijd waar je moet zijn als je bijvoorbeeld een pleister nodig hebt. Op de post zijn iedere dag minimaal 3 getrainde EHBO’ers aanwezig.

Het is voor Jeugdland van essentieel belang dat de EHBO van al het medicijngebruik en alle allergieën af weet. Mocht er dan wat aan de hand zijn wordt er rekening mee gehouden. Medicijngebruik en allergieën kunnen bij binnenkomst direct gemeld worden bij een van de EHBO’ers.
De EHBO kan ook helpen bij het innemen van medicijnen, de medicijnen kunnen aan het begin van de dag afgegeven worden bij een van de EHBO’ers. Je zult wel zelf op het goede tijdstip naar de EHBO moeten gaan want het terrein is te groot om je op te zoeken. Bij de kleuters zal de leiding wel rekening houden met medicijn inname.

Wanneer er zicht een situatie voordoet waarbij de EHBO het noodzakelijk vind om 112 te bellen of wanneer er een bezoekje aan de huisarts gewenst is worden natuurlijk altijd de ouders/verzorgers opgebeld.

alle

Noodplan

Indien zich een calamiteit voordoet, treedt het noodplan in werking. Afhankelijk van de ernst van de calamiteit worden de kinderen door de hulpdiensten en (hoofd)leiding naar de verzamelplaatsen begeleid. Op de verzamelplaatsen moeten alle kinderen en leiding blijven, totdat het bestuur met de leidinggevende van de hulpdiensten overleg heeft gehad en er besloten is dat men de verzamelplaats mag verlaten. De verzamelplaatsen zijn op de verschillende velden van de omliggende sportverenigingen (Oliveo, DSVP en HCP). Ouders/ verzorgers die door de kinderen via de mobiele telefoon zijn opgeroepen, dienen zich bij de ingang te melden

Wil je vrijwilliger worden?

Wij zijn altijd opzoek naar vrijwilligers die ons helpen tijdens de Jeugdlandweek. Je kan ons ondersteunen op diverse afdelingen.