Huisregels

Openingstijden en toegang

Maandag tot en met vrijdag van 09.30 uur tot 15.30 uur. De kinderen hebben alleen toegang op vertoon van een polsbandje in de juiste dagkleur. Op dit polsbandje moet de naam van het kind vermeld staan en het contactnummer van de ouder/verzorger die gedurende de dag bereikbaar is. Dit in geval van nood.

N.B. de polsbandjes worden niet op naam verkocht. U kunt dus onderling delen of uitwisselen, mocht uw kind niet de hele week willen/kunnen komen.

Wanneer een kind om wat voor reden dan ook naar huis moet of wil, wordt er contact opgenomen met de ouders en/of verzorgers. Kinderen mogen tijdens openingstijden niet zonder toestemming van de leiding en/of ouders het terrein verlaten.

NB. bij het Jeugdland terrein horen de kantines van Oliveo, DSVP en HCP. De beide sporthallen, het parkeerterrein en het eerste veld van Oliveo. Jeugdland is niet verantwoordelijk voor kinderen die zich, zonder Jeugdlandleiding buiten die plaatsen bevinden. Voor de donderdag=survival dag geldt dat de kinderen de aangegeven route dienen te volgen.

Huisregels

Jeugdland Pijnacker is toegankelijk voor kinderen vanaf 5 jaar (groep 2) tot en met de laatste klas van de basisschool.

De organisatie van de Jeugdlandweek is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van waardevolle spullen, kleding en schoeisel.
Er is gelegenheid om kleding, rugzakje e.d. gedurende de dag op te hangen in de daarvoor aangewezen kleedkamers van Oliveo/ DSVP. Echter deze kleedkamers gaan niet op slot. Geen geld en/of waardevolle spullen in de rugzak achterlaten a.u.b.

Gevonden voorwerpen: Elke dag, ook op vrijdagavond, worden alle gevonden voorwerpen bij de uitgang tentoongesteld. Waardevolle voorwerpen kunnen worden opgehaald in de bestuurscontainer direct rechts bij de ingang. Na Jeugdland blijven de gevonden kledingstukken, broodtrommels, schoeisel enz nog 1 week bewaard in de Oliveo kantine. Daarna worden ze verzameld om aan goede doelen te geven.

Foto’s en video’s: Met de aanschaf van een toegangskaart geeft u toestemming dat wij foto’s van uw kind/kinderen mogen maken en gebruiken voor promotionele activiteiten (op Facebook, de website of de Telstar).

Gedragsregels voor kinderen: Wanneer een kind onaangepast en voor de groep storend gedrag vertoont, pesten, schelden, vernielzucht( kapot maken van een anders werk/hut of materiaal van Jeugdland, DSVP, Oliveo of HCP), niet luisteren naar aanwijzingen/ opmerkingen van de leiding, heeft het bestuur en/of de leiding het recht om het desbetreffende kind van het terrein te verwijderen. Ook dan wordt er eerst contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Wij staan achter een no-tolerance beleid voor dit gedrag. Bij herhaling wordt het kind de rest van de week niet meer toegelaten.

Veiligheid huttenbouw: Laat uw kind dichte schoenen met stevige zolen dragen indien hij/zij mee timmert bij de huttenbouw. Slippers of sandalen worden niet geaccepteerd door de leiding, want dit is gevaarlijk bij het spelen in- en om de hutten!

Wil je vrijwilliger worden?

Wij zijn altijd opzoek naar vrijwilligers die ons helpen tijdens de Jeugdlandweek. Je kan ons ondersteunen op diverse afdelingen.